Bovieran Bovieran, Skanska, 2016

Bovieran

I oktober 2015 togs det första spadtaget för byggandet av Bovieran i Falun – ett bostadsrättskoncept för de som är 55+. Varje Bovieran-anläggning är identisk och består av 48 lägenheter. Fastigheten är byggd i u-form med en 1600 kvm stor inglasad vinterträdgård i mitten. Skanska svarade för totalentreprenaden medan vi ansvarade för EL- tele- och säkerhetsinstallationer.

Bovieran är en fastighet som ställer höga krav på rätt klimat med tanke på miljö och växtlighet.
Detta kontrolleras med hjälp av en avancerad väderanläggning, tropikfläktar och motordrivna vädringsluckor i det stora glastaket.

Vi utförde installationerna av EL, tele, data, fiber, brandlarm, passer- och säkerhetssystem.