Glimmerstigen Glimmerstigen, Kopparstaden AB, 2017

Glimmerstigen

Åren 2016-2017 byggde Faluns kommunala bostadsbolag Kopparstaden fem hus med 115 lägenheter på Glimmerstigen i Falun. För totalentreprenaden stod NCC, medan Henningsons ansvarade för EL- telearbeten och passersystem.

Det innebär att vi står bakom alla elinstallationer, data- och fiberinstallationer, automatiskt insamlingssystem för energi (IMD), passersystem, system för tvättstugebokningar, porttelefoner och informationsskärmar.

För oss var det ett extra intressant projekt eftersom vi kunde dra verklig nytta av den kompetens vi har inom Henningsons – både i fråga om bredd och spets.

Den stora utmaningen var att hålla tidplanen i ett projekt där vi i stora delar var beroende av andra aktörer.

I slutänden lyckades vi både med det och att leverera ett resultat som vår uppdragsgivare var mer än nöjd med.