Helikopterplattan Falun Helikopterplattan Falun, Landstinget Dalarna, 2017

Helikopterplattan Falun

I april 2017 invigdes den nya helikopterplattan vid Falu lasarett. Plattan är placerad uppe på taket till ett parkeringshus, precis intill akutmottagningen. Byggpartner har stått för totalentreprenaden och Henningsons har sett till att all El- och teleteknik är på plats, däribland mycket viktiga säkerhetsfunktioner.

Till bygget av helikopterplattan hör också en förbindelsegång och ett manöverrum. Projektet har ställt höga krav på säkra el- och teleinstallationer. I vårt uppdrag ingick bland annat installation av inflygningsljus och ljusfyrar, viktiga för piloternas navigering.

Ljusfyrarna är installerade på flera byggnader runt om i centrala Falun, i samråd med Luftfartsverket. Vi klarade tidplanen med marginal. Både beställare och myndigheter är mycket nöjda med kvaliteten på utförandet.