gylle-skola-flygbild-1.png
Nybyggnation Gylle Skola

Nybyggnation Gylle Skola

Henningsons har fått uppdraget att utföra el, tele och säkerhetsarbeten vid nybyggnationen
av Gylle Skola.
Projektet är en partneringentreprenad och genomförs i samarbete med Skanska.

Beställare är Borlänge Kommun.

Projektet sträcker sig över 6 år och beräknas pågå till halvårsskiftet 2026.

Ritade av White Arkitekter