Våra tjänster

Henningsons är ett företag med både bredd och spets. Vi har specialistkompetens inom sju olika områden, något som ger bra synergier. Våra kompetensområden är elinstallation, industriservice, vitvaruservice, storkök, kyla & värme, tvättstugor och säkerhet.

Elinstallationer

Bland våra uppdragsgivare finns många stora industrier och entreprenadföretag, men också bostadsrättsföreningar och villaägare.

Om Elinstallationer

Industriservice

Henningsons kan vara det företag i Dalarna som erbjuder den bredaste kompetensen inom industriservice.

Om Industriservice

Säkerhet

Brandlarmets allra viktigast uppgift är självklart att rädda liv, men samtidigt kan det rädda stora ekonomiska värden.

Om Säkerhet

Storkök och restauranger

Med rätt underhåll och service ökar produkternas driftsäkerhet och livslängd.

Om Storkök och restauranger

Tvättstugor

Vi säljer, installerar, servar och lagar proffsutrustning för tvättstugor.

Om Tvättstugor

Kyla och värme

Kompetensområdet kyla & värme överlappar flera av våra övriga expertområden, exempelvis storkök och elinstallation.

Om Kyla och värme

Vitvaruservice

Vi på Henningsons är väldigt bra på att ge vitvaror ett extra långt liv.

Om Vitvaruservice