kvteatern.png
Foto: Kopparstaden

Nytt projekt - Kv Teatern

Det är nu klart att vi skall utföra el-entreprenaden vid nybygget av KV Teatern i Falun.
Peab svarar för totalentreprenaden och beställare är Kopparstaden.
Projektet omfattar 87 lägenheter och beräknas starta vid årsskiftet.

Henningsons kommer att ansvara för EL och telearbeten, passersystem, digitala informationstavlor och tvättstugebokning.