Nytt ramavtal brandlarm

Nytt ramavtal brandlarm

Henningsons har tecknat ramavtal gällande brandlarmsinstallationer på Falu Lasarett.
Beställare är Landstingsfastigheter.