industriservice_dscf9124-770x330.jpg

Ombyggnad av Medicinkliniken - Falu Lasarett

Henningsons har fått i uppdrag att utföra el och tele-installationer vid ombyggnationen av
medicinkliniken på Falu Lasarett.
Projektet är en samverkansentreprenad och genomförs i samarbete med Byggdialog.

Beställare är Landstingsfastigheter.