tullhuset_gavle.jpg
Tullhuset i Gävle

Tullhuset i Gävle

Henningsons har varit med och byggt nya Tullhuset i Gävle med en yta på 13000m2.
Byggnaden är fördelad på kontor, butik & restaurang för Region Gävleborg & Folktandvården med 6500m2 vårdyta.

I kontorsdelen inryms Rejlers, Collen, Kirby, Tullverket, Almi och Coopmitt huvudkontor. mm

Henningsons har ansvarat för elinstallationer såsom kraft & belysning, tele & data och reservkraft på 60Kva, modern belysningsteknik i form av Helvar Dali har installerats.