För felanmälan, skicka ett mail till: felanmalan@henningsonsel.se och inkludera följande uppgifter.

  • Kund
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Arbetsplats / Adress
  • Ev. Felkod
  • Produkt/Modell