ritningar.jpeg

Logistikhall Örnäs i Kungsängen

Vår Gävleavdelning kommer under 2021 att vara delaktiga i projektet Logistikhall Örnäs i Kungsängen. Uppdraget avser elarbeten och säkerhet och beställare är Fastec Norra Stockholm.