storkoek.jpg

Ramavtal med Gävle Kommun avseende storköksutrustning

Vi har nu tecknat Ramavtal med Gävle Kommun avseende leveranser och service av storköksutrustning inom Gävle Kommuns fastighetsbestånd. Avtalet löper till 20220131 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.

Vi har också skrivit avtal gällande service och leveranser av storköksutrustning som avtalspart nr 3 med Sandviken och Hofors kommun. Avtalen löper till 20210307 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

För att lösa uppdragen har vi startat en storköksavdelning i Gävle och rekryterat personal. Uppbyggnad av en storköksutställning pågår och beräknas vara färdig innan sommaren.