Ombyggnation av Svärdsjö Skola
Ombyggnation Svärdsjö Skola

Ombyggnation av Svärdsjö Skola

Henningsons har fått uppdraget att utföra el, tele och säkerhetsarbeten vid ombyggnation av Svärdsjö Skola.
Projektet är en samverkansentreprenad och genomförs i samarbete med Dala Byggsamverkan.

Beställare är Falu Kommun.

Arbetet beräknas pågå till feb 2021.