Ramavtal med Gävle Kommun avseende storköksutrustning

Ramavtal med Gävle Kommun avseende storköksutrustning

2021-05-10

Vi har nu tecknat Ramavtal med Gävle Kommun avseende leveranser och service av storköksutrustning inom Gävle Kommuns fastighetsbestånd. Avtalet löper till 20220131 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.

Vi har också skrivit avtal gällande service och leveranser av storköksutrustning som avtalspart nr 3 med Sandviken och Hofors kommun. Avtalen löper till 20210307 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

För att lösa uppdragen har vi startat en storköksavdelning i Gävle och rekryterat personal. Uppbyggnad av en storköksutställning pågår och beräknas vara färdig innan sommaren.